Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

[302/ĐTBD-PĐTBD - 03/10/2023] V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương


Đánh giá: