Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Điện thoại: 02543.541.812, Fax: 02543.540.705

Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

Địa chỉ: Trung tâm hành chính Tỉnh - 11 Trường Chinh - p. Phước Trung - Tp. Bà Rịa - T. Bà Rịa - Vũng Tàu

1 Trần Quốc Khánh Giám đốc
Số điện thoại: 02543.859732
Email: khanhtq@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra; Văn phòng; Kế hoạch tài chính
2 Đinh Thị Trúc My Phó Giám đốc
Số điện thoại: 02543.727.484
Email: mydtt@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Lao động - Việc làm - Tiền lương; Quản lý giáo dục nghề nghiệp
3 Nguyễn Vân Anh Phó Giám đốc
Số điện thoại: 02543.540597
Email: anhnv@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Bảo trợ xã hội
4 Tạ Minh Phong Phó Giám đốc
Số điện thoại: 02543.858.616
Email: phongtm@soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội