Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Lãnh đạo qua các thời kỳ

NĂM 2023:

Ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ ngày 01/6/2022 đến nay)

Bà Đinh Thị Trúc My - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ 03/02/2020 đến nay)

Bà Nguyễn Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ 21/12/2022 đến nay)

Ông Tạ Minh Phong - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ 10/4/2023 đến nay)

NĂM 2022:

Ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ ngày 01/6/2022 đến nay)

Bà Đinh Thị Trúc My - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ 03/02/2020 đến nay)

Bà Nguyễn Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ 21/12/2022 đến nay)

NĂM 2019

Ông Huỳnh Văn Danh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ ngày .... đến ngày 30/11/2020)

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ ngày ....  đến 31/5/2022)

Ông Nguyễn Duy Hồng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ ngày ....  đến 30/10/2020)

 

.....