Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ ATVSLĐ CHO CÁN BỘ, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ CÁC CẤP VÀ BAN, NGÀNH

13/10/2023 - 08:06

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/04/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 và tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày 12/10/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), triển khai các chính sách pháp luật về ATVSLĐ, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” cho cán bộ, người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ các cấp và ban, ngành tại Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh BR-VT.

Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4784821391293_5324b29860f05eaf9523078feae23b59.jpg

          Đến dự Lễ khai mạc hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), triển khai các chính sách pháp luật về ATVSLĐ, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” có Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.

Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z4784821432369_fdc798ca2e4a2b40d673083ac462d4d1.jpg

Tại hội nghị, người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ các cấp và ban, ngành được hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về ATVSLĐ; triển khai các chính sách pháp luật về ATVSLĐ; bảo hiểm tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; cập nhật các quy định, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác ATVSLĐ, đặc biệt triển khai hiệu quả “Hệ thống báo cáo, thống kê tai nạn lao động, tư vấn hỗ trợ Luật ATVSLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động”.

Một số hình ảnh:

 

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Đánh giá: