Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 660/SLĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030 08/03/2021
2 428/SLĐTBXH-LĐVLTL Triển khai "Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng" 08/02/2021
3 401/SLĐTBXH-LĐVLTL Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 05/02/2021
4 227/SLĐTBXH-KHTC Triển khai Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh 22/01/2021
5 43/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2021
6 44/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 11/01/2021
7 178/KH-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 31/12/2020
8 1408/QĐ-SLĐTBXH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán 17/12/2020
9 3727/SLĐTBXH-LĐVLTL Công văn triển khai một số Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 16/12/2020
10 3696/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 15/12/2020
11 3546/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 02/12/2020
12 3404/SLĐTBXH-TTR Báo cáo tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cả năm 2020 19/11/2020
13 2763/SLĐTBXH-VP Cảnh báo giả mạo mail các cơ quan, tổ chức phát tán mã độc qua hệ thống mail công vụ của tỉnh. 25/09/2020
14 935/QĐ-SLĐTBXH Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 11/09/2020
15 2497/SLĐTBXH-VP Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 28/08/2020
16 2420/SLĐTBXH-TTr Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động. 25/08/2020
17 2275/SLĐTBXH-KHTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 12/08/2020
18 2189/SLĐTBXH-VP Đề xuất nội dung Chương trình hoạt động về hội nhập quốc tế năm 2021 05/08/2020
19 2193/SLĐTBXH-VP Triển khai ứng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống Covid-19 05/08/2020
20 2194/SLĐTBXH-VP Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 05/08/2020
Hiển thị 1 - 20 of 179 kết quả.
của 9