Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 17/BCH-VP Ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển và bão gần biển Đông 20/02/2021
2 1102/UBND-VP Công văn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid 19 03/02/2021
3 206/UBND-VP Công văn về việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2021 11/01/2021
4 171/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 25/12/2020
5 172/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh 25/12/2020
6 3708/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 10/12/2020
7 13611/UBND-VP UBND tỉnh triển khai tăng cường công tác phòng chống covid 19 04/12/2020
8 13550/UBND-VP Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 03/12/2020
9 804/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đc Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Họp ngày 01/12/2020) 02/12/2020
10 12595/UBND-VP Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu và nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong năm 2021 13/11/2020
11 12181/UBND-VP Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh trên địa bàn tỉnh. 05/11/2020
12 3161/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19/10/2020
13 11311/UBND-VP Sử dụng mái nhà các cơ quan, đơn vị sự nghiệp để khai thác hệ thống điện mặt trời 15/10/2020
14 11109/UBND-VP Triển khai thực hiện quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12/10/2020
15 678/TB-UBND Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/10/2020
16 135/KH-UBND Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/10/2020
17 10313/UBND-VP Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh 22/09/2020
18 122/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 11/09/2020
19 9803/UBND-VP Thực hiện kết luận của Bộ Công an về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN năm 2020 10/09/2020
20 2319/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 05/09/2020
Hiển thị 1 - 20 of 167 kết quả.
của 9