Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 22/TB-VPCP Thông báo số 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực truyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 17/01/2021
2 01/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 05/01/2021
3 154/2020/NĐ-CP Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31/12/2020
4 152/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
5 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020
6 137/2020/NĐ-CP Nghị định Về quản lý, sử dụng pháo 27/11/2020
7 135/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
8 85/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc 07/09/2020
9 88/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020
10 80/2020/NĐ-CP Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 08/07/2020
11 58/2020/NĐ-CP Nghị định quy định đóng mức bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 27/05/2020
12 3847/VPCP-KSTT Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 16/05/2020
13 68/NQ-CP Nghị quyết ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 12/05/2020
14 630/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 11/05/2020
15 366/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 11/03/2020
16 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020
17 19/2020/NĐ-CP Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020
18 503/VPCP-TH Triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 18/01/2020
19 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 15/11/2019
20 300/BC-CP Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ 06 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2019 23/07/2019
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2