Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 11/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 23/02/2021
2 1053/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng 06/02/2021
3 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hướng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
4 06/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020
5 05/CĐ-LĐTBXH Công điện về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 23/06/2020
6 694/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2020
7 883/ĐHLĐXH-SĐH Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 08/06/2020
8 475/THH-VP Hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone 24/04/2020
9 779/TCGDNN-HSSV V/v báo cáo thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên 09/04/2020
10 153/QĐ-LĐTBXH QĐ v/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành lao động - thương binh và xã hội năm 2020 12/02/2020
11 31/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
12 36/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 30/12/2019
13 38/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
14 5736/LĐTBXH-TCGDNN Công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 30/12/2019
15 30/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 26/12/2019
16 19/2019/TT-BKHCN Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ 10/12/2019
17 2598/TCGDNN-HSSV Hướng dẫn thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống cho HSSV năm học 2019-2020 05/12/2019
18 185/2019/TT-BQP Hướng dẫn cung cấp, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 04/12/2019
19 01/CĐ-LĐTBXH Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 26/11/2019
20 2302/TCGDNN-ĐTCQ báo cáo hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp 06/11/2019
Hiển thị 1 - 20 of 52 kết quả.
của 3