Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2497/SLĐTBXH-VP Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 28/08/2020
2 2016/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn chính sách tiền lương của người lao động cấp quản lý doanh nghiệp 22/07/2020
3 434/TB-SLĐTBXH Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 20/07/2020
4 1627/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn thực hiện chính sách cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Công ty TNHH Aurelia Apparels Việt Nam) 11/06/2020
5 1624/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 11/06/2020
6 1440/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 25/05/2020
7 1293/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 08/05/2020
8 1239/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 05/05/2020
9 1148/HD-HĐATVSLĐ Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 27/04/2020
10 1129/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn thực hiện chính sách cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 22/04/2020
11 938/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn chính sách tiền lương của người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 08/04/2020
12 646/SLĐTBXH-BTXH Hướng dẫn thực hiện công tác cứu trợ đột xuất, các chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 17/03/2020
13 HD02 Mẫu Hợp đồng 08/01/2020
14 139-HD/BTGTU Hướng dẫn Công tác Khoa giáo năm 2020 07/01/2020
15 2017/SYT-SGDĐT-BHXH Hướng dẫn liên ngành về trích, chuyển, sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định số 1462018/NĐ-CP 18/12/2019
16 638/HD-SNV-STC hướng dẫn thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 30/10/2019
17 04/NĐHN-BNV thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 21/05/2019
18 672/HD-HĐATVSLĐ Hướng dẫn tổ chức Tháng hàng động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 11/03/2019
19 HD01 Mẫu nội quy lao động, quy chế tiền lương 05/10/2018
Hiển thị 19 kết quả
của 1