Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 181/BC-SYT BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (Cập nhật đến 08 giờ 30 ngày 16/09/2020) 16/09/2020
2 75/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện các biện pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX và các chỉ số theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh 29/07/2020
3 198/BC-SNV Tổng hợp kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX) năm 2019. 13/07/2020
4 199/BC-SNV Báo cáo Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2019 13/07/2020
5 300/BC-CP Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ 06 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2019 23/07/2019
6 146/BC-UBND kết quả thực hiện kết luận của chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI 02/07/2019
7 275/BC-SLĐTBXH Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng 06 tháng đầu năm 2018 11/06/2018
8 274/BC-SLĐTBXH Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2008, 6 tháng đầu năm 2018 11/06/2018
Hiển thị 8 kết quả
của 1