Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 11/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 23/02/2021
2 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hướng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
3 06/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020
4 31/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
5 36/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 30/12/2019
6 38/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
7 30/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 26/12/2019
8 19/2019/TT-BKHCN Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ 10/12/2019
9 185/2019/TT-BQP Hướng dẫn cung cấp, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 04/12/2019
10 36/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em 26/12/2018
11 33/2018/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học 26/12/2018
12 19/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp 30/10/2018
13 18/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/10/2018
14 17/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao đông của doanh nghiệp 17/10/2018
15 15/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình 12/10/2018
16 16/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 12/10/2018
17 12/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 26/09/2018
18 13/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 26/09/2018
19 14/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 26/09/2018
20 10/2018/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 26/09/2018
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2