Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1053/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng 06/02/2021
2 43/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2021
3 44/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 11/01/2021
4 1408/QĐ-SLĐTBXH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán 17/12/2020
5 3708/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 10/12/2020
6 3211/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 22/10/2020
7 935/QĐ-SLĐTBXH Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 11/09/2020
8 2319/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 05/09/2020
9 2246/QĐ-UBND Ban hành KH thực hiện NĐ số 81/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loại 05/08/2020
10 576/QĐ-SLĐTBXH Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu số 07 - Xây lắp thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis 25/06/2020
11 694/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2020
12 1562/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 12/06/2020
13 1559/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/06/2020
14 523/QĐ-SLĐTBXH QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 11/06/2020
15 1447/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2020
16 1301/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/05/2020
17 1295A/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/05/2020
18 1300/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 22/05/2020
19 1282/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20/05/2020
20 630/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 11/05/2020
Hiển thị 1 - 20 of 89 kết quả.
của 5