Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 13611/UBND-VP UBND tỉnh triển khai tăng cường công tác phòng chống covid 19 04/12/2020
2 13550/UBND-VP Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 03/12/2020
3 804/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đc Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Họp ngày 01/12/2020) 02/12/2020
4 85/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc 07/09/2020
5 2189/SLĐTBXH-VP Đề xuất nội dung Chương trình hoạt động về hội nhập quốc tế năm 2021 05/08/2020
6 2262/BCĐ-YT Triển khai Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế 29/07/2020
7 1587/HĐPH Về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 29/07/2020
8 2256/BCĐ-YT Triển khai Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế 28/07/2020
9 316/VP-HCTCQT Rà soát các nội dung công việc đã trình UBND tỉnh nhưng chưa được xử lý 27/07/2020
10 1304/SCT-QLTM Đề xuất nội dung hoạt động Hội nhập quốc tế năm 2021 15/07/2020
11 40/2019/QH14 Luật Kiến trúc 01/07/2020
12 CCHC 2019 Tổng kết điểm CS Cải cách hành chính năm 2019 của Sở LĐTBXH 01/07/2020
13 931/CAT-PH10 Lập danh sách phương tiện, CB-CNV ra vào cổng trụ sở làm việc trung tâm hành chính tỉnh 26/06/2020
14 203/XHNV-ĐT V/v hợp tác đào tạo văn bằng 1 văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học 15/06/2020
15 967/SVHTT-VP V/v mời gửi ảnh để tuyển chọn đưa vào bộ lịch của tỉnh năm 2021 15/06/2020
16 1562/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 12/06/2020
17 1559/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/06/2020
18 883/ĐHLĐXH-SĐH Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 08/06/2020
19 11/TB-TTKHHCVTL Thông báo về việc tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 7/2020 08/06/2020
20 23/TTHTPL Thông báo Mở lớp kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính và một số vấn đề có liên quan trong việc lập biên bản vi phạm hành chính 08/06/2020
Hiển thị 1 - 20 of 207 kết quả.
của 11