Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2497/SLĐTBXH-VP Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 28/08/2020
2 2016/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn chính sách tiền lương của người lao động cấp quản lý doanh nghiệp 22/07/2020
3 1627/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn thực hiện chính sách cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Công ty TNHH Aurelia Apparels Việt Nam) 11/06/2020
4 1624/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 11/06/2020
5 1440/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 25/05/2020
6 1293/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 08/05/2020
7 1239/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 05/05/2020
8 1129/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn thực hiện chính sách cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 22/04/2020
9 939/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2020
10 940/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/04/2020
11 3662/UBND-VP Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/04/2020
12 808/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/04/2020
13 794/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/04/2020
14 52/KH-UBND Kế hoạch Tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 10/04/2020
15 938/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn chính sách tiền lương của người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 08/04/2020
16 40/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT 30/03/2020
17 646/SLĐTBXH-BTXH Hướng dẫn thực hiện công tác cứu trợ đột xuất, các chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 17/03/2020
18 33/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 11/03/2020
19 3543/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24/12/2019
20 1158/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/05/2019
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
của 2