Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1408/QĐ-SLĐTBXH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán 17/12/2020
2 3546/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 02/12/2020
3 80/2020/NĐ-CP Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 08/07/2020
4 336/SLĐTBXH-BTXH V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 18/02/2020
5 335/SLĐTBXH-BTXH V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 18/02/2020
6 290/SLĐTBXH-BTXH V/v Hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã 13/02/2020
7 2723/SLĐTBXH-BTXH hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ “Cả nước chung tay vì người nghèo” 05/09/2019
8 2714/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; Nghị quyết nâng hệ số trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và tiền ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau đối với đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội 04/09/2019
9 22/2019/QĐ-UBND ban hành Quyết định Quy định đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh 16/08/2019
10 2078/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Quyết định thay thế Quyết định 16 /2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về việc tập trung, nuôi dưỡng các đối tượng người lang thang, ăn xin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 09/07/2019
11 1907/SLĐTBXH-BTXH Đánh giá kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 26/06/2019
12 24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi 05/03/2019
13 613/SLĐTBXH-BTXH góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2025 05/03/2019
14 612/SLĐTBXH-BTXH góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018 -2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 05/03/2019
15 116/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Tờ trình, Nghị quyết quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 10/01/2019
16 33/2018/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học 26/12/2018
17 14/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 26/09/2018
18 2966/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Tờ trình xin chủ trương, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ cấp xã hội và báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng và trợ cấp thêm cho đối tượng bảo trợ xã hội 17/09/2018
19 9281/UBND-VP triển khai thực hiện chương trình giám của quốc hội và QH 2019 và TBKL số 2198/TB-TTKQH về TBKL của UBTVQH về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 26 17/09/2018
20 2278/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chinh sách hỗ trợ mở rộng đối tượng và trợ cấp thêm cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, tiền ăn ngày lễ, tết cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 23/07/2018
Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.
của 2