Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 779/TCGDNN-HSSV V/v báo cáo thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên 09/04/2020
2 765/SLĐTBXH-QLGDNN Thực hiện Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 26/03/2020
3 665/SLĐTBXH-QLGDNN Công văn về kinh phí thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 18/03/2020
4 185/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 19/02/2020
5 309/SLĐTBXH-QLGDNN V/v thực hiện Công văn số 196/TCGDNN-NG ngày 05/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 14/02/2020
6 10/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 17/01/2020
7 31/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
8 38/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
9 5736/LĐTBXH-TCGDNN Công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 30/12/2019
10 2598/TCGDNN-HSSV Hướng dẫn thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống cho HSSV năm học 2019-2020 05/12/2019
11 2325/KH-SGDĐT Kế hoạch Xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/11/2019
12 2302/TCGDNN-ĐTCQ báo cáo hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp 06/11/2019
13 16/2019/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 17/07/2019
14 4120/SLĐTBXH-QLGDNN Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật 2019 21/12/2018
15 128/KH-UBND kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2019 22/11/2018
16 3722/SLĐTBXH-QLGDNN tăng cường công tác quản lý văn bẳng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp 20/11/2018
17 3367/SLĐTBXH-QLDGNN cung cấp nhu cầu lao động qua kênh doanh nghiệp đăng ký thành lập và các dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp 23/10/2018
18 12/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 26/09/2018
19 13/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 26/09/2018
20 10/2018/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 26/09/2018
Hiển thị 1 - 20 of 36 kết quả.
của 2