Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3404/SLĐTBXH-TTR Báo cáo tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cả năm 2020 19/11/2020
2 1581/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Court Việt Nam 08/06/2020
3 1582/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Tháp gió O-Sung Vina 08/06/2020
4 1583/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Minh Trị 08/06/2020
5 1584/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Liên hợp Mê Kông 08/06/2020
6 1585/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên 08/06/2020
7 1586/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Viva-Blast Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu 08/06/2020
8 1580/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh 08/06/2020
9 376/KL-TTr Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn tại Trung tâm Công tác xã hội 21/02/2020
10 315/KL-TTr Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu 17/02/2020
11 316/KL-TTr Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn tại Trung tâm Nuôi dưỡng người giá neo đơn 17/02/2020
12 3495/SLĐTBXH-TTr báo cáo tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cả năm 2019 15/11/2019
13 1284/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật lao động, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng ATCS) 03/05/2019
14 1287/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật lao động, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp (Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam) 03/05/2019
15 1288/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật lao động, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp (Công ty TNHH CS Wind Việt Nam) 03/05/2019
16 1286/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật lao động, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Kết cấu thép PEB) 03/05/2019
17 1285/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật lao động, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp (Công ty TNHH Posco SS Vina) 03/05/2019
18 1283/KLTTr-SLĐTBXH Kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật lao động, ATVSLĐ, BHXH tại doanh nghiệp (Công ty TNHH Vũ Toàn Thắng) 03/05/2019
19 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
20 1421/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/10/2018
Hiển thị 1 - 20 of 34 kết quả.
của 2