Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1173/STTTT-TTBCXB Làm việc và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên. 10/08/2020
2 1135/STTTT-VP Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 03/08/2020
3 475/THH-VP Hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone 24/04/2020
4 4042/UBND-VP Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 23/04/2020
5 04/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử 01/04/2020
6 366/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 11/03/2020
7 19/2019/TT-BKHCN Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ 10/12/2019
8 185/2019/TT-BQP Hướng dẫn cung cấp, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 04/12/2019
9 14/TB-SKHCN Thông báo vv đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2020 của tỉnh BR-VT 21/03/2019
10 84/SKHCN-VP triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN ngày 10/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ 12/02/2019
11 925/SKHCN-TĐC triển khai Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ 28/12/2018
12 02/CT-LĐTBXH Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 10/08/2018
13 3563/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/06/2018
14 2566/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng mạng mạng máy tính nội bộ và mạng Internet tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
15 730/SLĐTBXH-VP hướng dẫn quy trình đăng ký hồ sơ qua môi trường trực tuyến 17/03/2018
16 98/KH-SLĐTBXH Kế hoạch khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến 13/03/2018
Hiển thị 16 kết quả
của 1