Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 660/SLĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030 08/03/2021
2 3696/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 15/12/2020
3 70/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 19/05/2020
4 01/CĐ-LĐTBXH Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 26/11/2019
5 3139/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, ấp đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/11/2019
6 3058/SLĐTBXH-BTXH góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 04/10/2019
7 3021/SLĐTBXH-BTXH góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, ấp đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/10/2019
8 2960/SLĐTBXH-BTXH ướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhân xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 26/09/2019
9 2646/SLĐTBXH-BTXH đề nghị đóng góp dự thảo Quy trình phối hợp Hỗ trợ can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị xâm hại 29/08/2019
10 1556/SLĐTBXH-BTXH hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 27/05/2019
11 4695/UBND-VP tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh brvt 17/05/2019
12 1119/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời 06/05/2019
13 1118/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng 06/05/2019
14 3397/UBND-VP Tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh 16/04/2019
15 509/SLĐTBXH-BTXH góp ý dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động Ban chỉ đạo và Nhóm Công tác liên ngành Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 22/02/2019
16 36/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em 26/12/2018
17 09/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 28/08/2018
18 57/KH-UBND Thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 23/05/2018
Hiển thị 18 kết quả
của 1