Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 227/SLĐTBXH-KHTC Triển khai Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh 22/01/2021
2 43/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2021
3 44/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 11/01/2021
4 935/QĐ-SLĐTBXH Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 11/09/2020
5 2275/SLĐTBXH-KHTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 12/08/2020
6 576/QĐ-SLĐTBXH Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu số 07 - Xây lắp thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis 25/06/2020
7 1641/SLĐTBXH-KHTC Công khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Lao động – TBXH năm 2020 12/06/2020
8 1642/SLĐTBXH-KHTC Công khai thu nhập cá nhân của Sở Lao động – TBXH năm 2019 12/06/2020
9 1643/SLĐTBXH-KHTC Triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 12/06/2020
10 1505/BVU-SĐH Gia hạn thời gian tuyển sinh lớp thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công 08/06/2020
11 295/SLĐTBXH-KHTC V/v bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV 13/02/2020
12 265/SLĐTBXH-KHTC Công văn về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp 12/02/2020
13 266/SLĐTBXH-KHTC Triển khai Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 12/02/2020
14 3012/SLĐTBXH-KHTC Triển khai xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập năm đầu thời kỳ ổn định năm 2020 và 2020-2022 01/10/2019
15 1207/QĐ-SLĐTBXH công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01/10/2019
16 2803/STC-TCHCSN V/v: Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 7 năm 2019. 30/07/2019
17 2258/SLĐTBXH-KHTC Triển khai xây dựng kế hoạch năm 2020 24/07/2019
18 2224/SLĐTBXH-KHTC Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022 và kế hoạch - tài chính 05 năm 2021-2025 22/07/2019
19 2117/SLĐTBXH-KHTC Xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 11/07/2019
20 1717/SLĐTBXH-KHTC Triển khai thực hiện công văn số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 về việc sửa đổi bổ sung văn bản số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018. 07/06/2019
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2