Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 428/SLĐTBXH-LĐVLTL Triển khai "Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng" 08/02/2021
2 401/SLĐTBXH-LĐVLTL Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 05/02/2021
3 152/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
4 3727/SLĐTBXH-LĐVLTL Công văn triển khai một số Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 16/12/2020
5 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020
6 135/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
7 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hướng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 12/11/2020
8 4305/UBND_VP Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ 04/05/2020
9 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 15/11/2019
10 2436/SLĐTBXH-QLGDNN tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). 09/08/2019
11 157/2018/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 16/11/2018
12 19/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp 30/10/2018
13 3354/SLĐTBXH-LĐVLTL Mời tham dự Hội nghị triển khai các quy định mới về chính sách tiền lương, BHXH và ATVSLĐ 23/10/2018
14 16/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 12/10/2018
15 HD01 Mẫu nội quy lao động, quy chế tiền lương 05/10/2018
16 1777/SLĐTBXH-CSATLĐ Báo cáo tình hình tai nạn lao động và sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 13/06/2018
17 1142/LĐTBXH-QLLĐNN Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS 27/03/2017
18 995/TTLĐNN-TCLĐ Phối hợp thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 22/11/2016
19 1625/QLLĐNN-NBCAĐNA Thông tin tuyển dụng chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 5 03/10/2016
20 3458/LĐTBXH-QLLĐNN Phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động ngành ngư nghiệp theo chương trình EPS 09/09/2016
Hiển thị 20 kết quả
của 1