Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 11/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 23/02/2021
2 2420/SLĐTBXH-TTr Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động. 25/08/2020
3 06/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020
4 88/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020
5 1742/SLĐTBXH-TTr Rà soát, đề xuất kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 24/06/2020
6 1662/SLĐTBXH-TTr Báo cáo tai nạn lao động, báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2020 16/06/2020
7 694/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2020
8 58/2020/NĐ-CP Nghị định quy định đóng mức bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 27/05/2020
9 1148/HD-HĐATVSLĐ Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 27/04/2020
10 36/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 30/12/2019
11 672/HD-HĐATVSLĐ Hướng dẫn tổ chức Tháng hàng động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 11/03/2019
12 15/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với Thang máy gia đình 12/10/2018
Hiển thị 12 kết quả
của 1