Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
521 94/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 07/03/2018
522 92/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 06/03/2018
523 01/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 27/02/2018
524 371/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 09/01/2018
525 260/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/01/2018
526 261/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn từ 2014 đến năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/01/2018
527 262/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/01/2018
528 33/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 29/12/2017
529 14885/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/12/2017
530 14629/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22/12/2017
531 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 12/09/2017
532 2471/SLĐTBXH-DN Triển khai Quyết định về việc đính chính Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 22/08/2017
533 2288/SLĐTBXH-DN Chia sẻ dữ liệu tuyển sinh và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng 08/08/2017
534 2287/SLĐTBXH-DN Hướng dẫn xác định đối tượng tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 08/08/2017
535 4791/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 23/05/2017
536 1142/LĐTBXH-QLLĐNN Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS 27/03/2017
537 995/TTLĐNN-TCLĐ Phối hợp thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 22/11/2016
538 1625/QLLĐNN-NBCAĐNA Thông tin tuyển dụng chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 5 03/10/2016
539 3458/LĐTBXH-QLLĐNN Phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động ngành ngư nghiệp theo chương trình EPS 09/09/2016
Hiển thị 521 - 539 of 539 kết quả.
của 27