Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 01/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 05/01/2021
22 154/2020/NĐ-CP Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31/12/2020
23 178/KH-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 31/12/2020
24 152/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30/12/2020
25 171/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 25/12/2020
26 172/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh 25/12/2020
27 1408/QĐ-SLĐTBXH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán 17/12/2020
28 3727/SLĐTBXH-LĐVLTL Công văn triển khai một số Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 16/12/2020
29 3696/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 15/12/2020
30 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 14/12/2020
31 3708/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 10/12/2020
32 13611/UBND-VP UBND tỉnh triển khai tăng cường công tác phòng chống covid 19 04/12/2020
33 13550/UBND-VP Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 03/12/2020
34 3546/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 02/12/2020
35 804/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đc Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Họp ngày 01/12/2020) 02/12/2020
36 137/2020/NĐ-CP Nghị định Về quản lý, sử dụng pháo 27/11/2020
37 1567/SNV-XDCQ Đề nghị báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 23/11/2020
38 67-CV/BDVTU Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 23/11/2020
39 3404/SLĐTBXH-TTR Báo cáo tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cả năm 2020 19/11/2020
40 135/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
Hiển thị 21 - 40 of 539 kết quả.
của 27