Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

1. Thái độ của CBCC Sở Lao động, Thương binh - Xã hội đối với Đơn vị: Vui vẻ, quan tâmKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

2. Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Lao động, Thương binh - Xã hội đối với các hồ sơ của Đơn vị nộp: Chính xác, khách quanKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

3. Việc giữ gìn hồ sơ do Đơn vị nộp của Sở Lao động, Thương binh - Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp nhận, xử lý và bảo quản hồ sơKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

4. Thời gian Sở Lao động, Thương binh - Xã hội xử lý các hồ sơ của Đơn vị: Thực hiện thời gian đã cam kết