Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 15-2021

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN - BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI           ( Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 12/04/2021

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

 

Chiều

16 giờ 00 Họp nghe báo cáo tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

P. NCC

 

Thứ Ba

13/04/2021

Sáng

08 giờ 00 Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình GDPT tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

 

 

Chiều

14 giờ 00 Thông qua dự thảo Nghị quyết của BTVTU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

 

 

Thứ Tư

14/04/2021

Sáng

08 giờ 30 Họp xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của khách hàng vay vốn ngân sách địa phương, tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

NHCSXH tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

 

 

08 giờ 30 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Hội trường UBND H. Xuyên Mộc.

ĐĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

 

 

Chiều

14 giờ 00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Hội trường Huyện ủy H. Châu Đức.

ĐĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

 

72A-00215

(Sáng)

14 giờ 00 Họp TTrUBND tỉnh: Thông qua Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

 

 

Thứ Năm 15/04/2021

Sáng

08 giờ 30 Đi kiểm tra định kỳ công tác bảo trợ xã hội, tại cơ sở BTXH.

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

P. BTXH

 

72A-00215

(Sáng)

09 giờ 30 Nghe báo cáo việc xây dựng các giải pháp cụ thể trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cấp thiết trên địa bàn tỉnh, tại VP UBT (P. 302).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

QLGDNN

 

Chiều

14 giờ 00 Họp Ban Chỉ đạo 46-QĐ/TU về thực hiện kế hoạch qúy I/2021và  BCĐ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

VP

 

Thứ Sáu 16/04/2021

Sáng

08 giờ 30 Họp bàn thống nhất một số giải pháp để chuẩn bị ký kết hợp đồng thực hiện trợ cấp người có công trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố qua hệ thống Bưu điện, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. NCC

 

VP chuẩn bị Hội trường

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 17/04/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 18/04/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

Mai Văn Thu