Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 29 - 2021

                ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN - BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                 SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                                                                                               (Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)

 

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 19/07/2021

Sáng

07 giờ 30 Họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba

20/07/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư

21/07/2021

Sáng

09 giờ Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh: Thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

BTXH

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm 22/07/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 23/07/2021

Sáng

09 giờ 00 Tham dự Hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 2011-2020 và triển khai chiến lược quốc gia về BĐG 2021-2030 (qua ứng dụng Microsoft Team).

Bộ LĐTBXH

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. BTXH

 

Chiều

14 giờ 00 Họp Ban Chỉ đạo đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nghe báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2015 về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tại VP UBT (P. 307).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

LĐVLTL

 

15 giờ 00 Họp thông qua quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) trong thời gian thử nghiệm, tại VP UBT (P. 302).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Thứ Bảy 24/07/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 25/07 /2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Mai Văn Thu

 

 


Hiển thị 1 - 15 of 162 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 11