Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 18-2021

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN - BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI           ( Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 03/05/2021

Cả ngày

NGHỈ BÙ LỄ 1/5

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 00 Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Chiều

14 giờ 00 Kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19, tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

72A-00215

(Sáng)

Thứ Ba

04/05/2021

Sáng

07 giờ 30 Kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid 19, tại một số cơ sở GDNN có nhiều HSSV.

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. QLGDNN

 

72A-00215

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư

05/05/2021

Sáng

08 giờ 00 Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Phước Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, tại HT UBND xã Phước Thuận.

Hội LHPN xã Phước Thuận

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

 

08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình, Đề án của tỉnh năm 2020, Quý I/2021 và Kế hoạch, Chương trình, Đề án giai đoạn 2021-2025, tại VP UBT (P. 302).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Chiều

14 giờ 00 Họp TTr UBND tỉnh thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025, tại VP UBT(P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Thứ Năm 06/05/2021

Sáng

08 giờ 00 Dự Hội thảo về chủ trương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

08 giờ 00 Kiểm tra định kỳ công tác bảo trợ xã hội, tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em.

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. BTXH

 

72A-00125

(Minh)

09 giờ 00 Họp thông qua dự thảo Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2021 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 201-2025; Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở GDMN độc lập dân lập, tư thục, tại VP UBT(P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

VP

 

Chiều

14 giờ 00 Họp Chi bộ Chính sách lao động – dạy nghề, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

 

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

VP chuẩn bị Phòng họp

14 giờ 00 Họp Chi bộ Hành chính – Bảo trợ xã hội, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

 

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

VP chuẩn bị Hội trường

Thứ Sáu 07/05/2021

Sáng

08 giờ 00 Dự họp tại công trình Nâng cấp mở rộng TT ĐDNCC, tại Tp. Vũng Tàu.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. KHTC

 

72A-00215

(Sáng)

Chiều

14 giờ 00 Họp TTr UBND tỉnh thông qua hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2050, tại VP UBT(P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Thứ Bảy 08/05/2021

Cả ngày

08 giờ 00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Chủ nhật 09/05/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu

 

 


Hiển thị 1 - 15 of 151 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 11