Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2024

26/04/2024 - 08:47

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi năm 2024 ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2024 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 02 lớp tấp huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội trong đó có người cao tuổi, bao gồm: Luật người cao tuổi; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và chế độ ăn ngày lễ, Tết, khi ốm đau đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Đối tượng tham dự lớp tập huấn gồm: gần 200 lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phó; công chức làm công tác bảo trợ xã hội cấp xã; viên chức, nhân viên các cơ sở bảo trợ xã hội; cán bộ làm  công tác Hội người cao tuổi cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Bà Nguyễn Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội và công tác người cao tuổi cập nhật, nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách mới và hệ thống lại những quy định về thủ tục hồ sơ, đối tượng, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách đối với người cao tuổi để thực hiện ngày một tốt hơn. Đồng thời góp phần phát huy vai trò người cao tuổi trong giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, qua lớp tập huấn tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội chia sẻ học hỏi kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người cao tuổi.

Tin và ảnh: Phòng Bảo trợ xã hội - Sở LĐTBXH


Đánh giá: