Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học năm 2022

29/09/2022 - 15:00

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Thực hiện Quyết định 1135/QĐ-SLĐTBXH 21/9/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại thành phố Vũng Tàu.

Từ ngày 29/9/2022 đến 03/10/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, xác minh thực tế 30 trường hợp người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tại 8 phường thuộc thành phố Vũng Tàu. Dự kiến toàn đợt thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh thực tế đối với 85 trường hợp là người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại 14 phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu./.

(Nguồn: Thanh tra Sở )

 


Đánh giá: