Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Lao động, An toàn, vệ sinh lao động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

10/06/2024 - 16:39

Thực hiện Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 29/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh, Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 19/4/2024 về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về Lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 11/6/2024, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiến hành thanh tra tại 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTr kiểm tra thực tế việc chấp hành công tác AT, VSLĐ tại Công ty CP SX TM và Xây dựng Việt Hàn

Tại các buổi làm việc với các doanh nghiệp, Đoàn thanh tra kiểm tra các hồ sơ liên quan đến việc chấp hành pháp luật lao động, trong đó chú trọng hồ sơ về thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Đồng thời, Đoàn thanh tra cũng tiến hành thanh tra tại xưởng sản xuất, nơi làm việc của người lao động, qua đó đánh giá việc tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc của người lao động cũng như việc niêm yết nội quy, quy trình vận hành máy, thiết bị; việc đặt biển cảnh báo; bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu.

Đoàn cũng phổ biến đến doanh nghiệp nội dung công văn số 6783/UBND-VP ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn Thanh tra làm việc tại Công ty CP CNG Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ

Đoàn Thanh tra làm việc tại Công ty CP Tàu DV Dầu khí HD Marine

Kiểm tra AT, VSLĐ tại xưởng sản xuất Công ty TNHH Lock & Lock Vina

Kiểm tra AT, VSLĐ tại Kho, Cảng tại Công ty TNHH Posglobal Logistics

Kiểm tra AT, VSLĐ tại Kho hàng của Công ty TNHH Posglobal Logistics

Thanh tra Sở LĐ-TBXH


Đánh giá: