Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023): Lãnh đạo tỉnh dâng hương, viếng đền liệt sĩ

27/07/2023 - 08:13

Chiều tối ngày 26/7, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các Đoàn đến dâng hương, viếng Đền thờ Liệt sĩ, Đài Liệt sĩ tại các địa phương trong toàn tỉnh nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

* Đoàn do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng: Đền thờ Liệt sĩ  TP.Vũng Tàu; Đền thờ Liệt sĩ liên xã Phước Thuận-TT. Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc); Đền thờ Liệt sĩ Minh Đạm và xã Phước Hải (huyện Đất Đỏ).

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Minh Đạm, huyện Đất Đỏ.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Minh Đạm, huyện Đất Đỏ.

* Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại xã Hòa Long và xã Long Phước (TP. Bà Rịa).

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó  Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước (TP.Bà Rịa).
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước (TP.Bà Rịa).

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ huyện Châu Đức và Khu tưởng niệm Trung đoàn 33 (huyện Châu Đức).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại Khu di tích  lịch sử cách mạng Trung đoàn 33 (huyện Châu Đức).
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trung đoàn 33 (huyện Châu Đức).

* Đoàn do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu và Đền thờ Liệt sĩ xã Long Sơn.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn viếng Đền liệt sĩ xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).
Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn viếng Đền liệt sĩ xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

* Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ TT. Long Điền và Đền thờ Liệt sĩ huyện Long Điền.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch  UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến viếng, thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ  huyện Long Điền.
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến viếng, thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Long Điền.

* Đoàn do ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ xã Phước Tỉnh và Đền thờ Liệt sĩ TT.Long Hải (huyện Long Điền).

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ xã Phước Tỉnh.
Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ xã Phước Tỉnh.

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại phường Mỹ Xuân, phường Hắc Dịch và xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ).

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ ).
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ ).

* Đoàn do ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại xã An Ngãi, xã Tam Phước (huyện Long Điền).

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ xã Tam Phước.
Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ xã Tam Phước.

* Đoàn do ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại phường Phước Trung, phường Phước Hiệp và phường Long Hương (TP.Bà Rịa).

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Long Hương.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Long Hương.

* Đoàn do Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) và xã An Nhứt (huyện Long Điền).

Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tinh làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ xã An Nhứt (huyện Long Điền).
Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tinh làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ xã An Nhứt (huyện Long Điền).

* Đoàn do ông Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại xã Phước Hội và xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.
Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp nhang tại Đền thờ Liệt sĩ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

* Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) và xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến viếng đền thờ liệt sĩ xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ
Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến viếng đền thờ liệt sĩ xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

* Đoàn do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại TT.Đất Đỏ và xã Phước Long Thọ, xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ).

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

* Đoàn do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại xã Bình Ba và xã Xà Bang (huyện Châu Đức).

Ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bình Ba (huyện Châu Đức).
Ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bình Ba (huyện Châu Đức).

* Đoàn do Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ: xã Bàu Lâm và xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bàu Lâm.
Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bàu Lâm.

* Đoàn do ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm Trưởng Đoàn đã đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại xã Xuyên Mộc và xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Lãnh đạo sở, ngành, huyện Xuyên Mộc và nhân dân đến viếng đền thờ  liệt sĩ xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc).
Lãnh đạo sở, ngành, huyện Xuyên Mộc và nhân dân đến viếng đền thờ liệt sĩ xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc).

Thành kính dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại các Đền thờ liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh và các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng-Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đồng thời, nguyện không ngừng  phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.


Đánh giá: