Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

BÀI TUYÊN TRUYỀN: THAM MƯU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THẺ BHYT CHO NGƯỜI TỪ 65 TUỔI TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

08/07/2024 - 09:12

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho nhóm đối tượng xã hội yếu thế, năm 2024 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện rà soát các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh chưa được hỗ trợ BHYT từ ngân sách nhà nước.

Sau quá trình nghiên cứu tình hình các nhóm yếu thế cần được trợ giúp xã hội; chu kỳ phát triển sinh học gắn với yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; mục tiêu chính sách an sinh xã hội của các cơ quan trung ương và địa phương đã ban hành; khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thấy việc ưu tiên đề xuất chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi là cần thiết, phù hợp với xu hướng già hóa dân số hiện nay và đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là nhóm người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Vì vậy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lý do: (1) người từ đủ 65 tuổi trở lên là độ tuổi sức mạnh thể chất đã giảm sút đáng kể, điều đó kéo theo họ thường xuyên gặp những biến cố về sức khỏe cần có sự hỗ trợ về y tế nhiều hơn so với độ tuổi từ 60 đến dưới 65 tuổi. Độ tuổi này do suy giảm khả năng lao động dẫn đến họ bị giảm hoặc mất thu nhập, trong khi độ tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi họ còn có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình để tự hoàn thiện, củng cố sức khỏe, tham gia hoạt động xã hội chính trị, hoặc làm kinh tế để bù đắp chi tiêu cho mình. Mặt khác, để phát huy ý thức tự lực của người cao tuổi còn sức khỏe (người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi) và huy động nguồn lực xã hội cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu trợ giúp xã hội nói chung, trong đó có mục tiêu bao phủ BHYT; (2) Đối với người cao tuổi tạm trú đa số là đến thăm con cháu đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian ngắn và thường xuyên thay đổi nơi cư trú (đến nhà của các con ở những địa chỉ khác nhau) nên việc lập danh sách theo dõi, quản lý người cao tuổi của địa phương gặp khó khăn. Trong khi đó thẻ BHYT quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi cư trú, như vậy nếu người cao tuổi tạm trú khi ốm đau mà không còn sinh sống tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ không được thụ hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ chi phí điều trị gây lãng phí nguồn lực. Mặt khác, hiện nay một số tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi đều xác định dành cho người thường trú trên địa bàn tỉnh; nếu thực hiện hỗ trợ thẻ BHYT cho người cao tuổi tạm trú có thể sẽ bị trùng chính sách do người cao tuổi đó đã được hỗ trợ thẻ BHYT tại nơi đăng ký thường trú.

Theo dự thảo nghị quyết, sẽ hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT đối với người từ đủ 65 tuổi trở lên chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác với tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 46,15 tỷ đồng/năm. Dự kiến, nghị quyết sẽ được xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phòng BTXH – Sở LĐTBXH


Đánh giá: