Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

08/11/2023 - 16:55

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2023/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ. Đến nay, tỉnh có 3 nguồn cho vay: Quỹ quốc gia về việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động và nguồn vốn ủy thác đầu tư.

Đánh giá công tác vay vốn giải quyết việc làm hiện nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Công tác tuyên truyền về vay vốn giải quyết việc làm tại một số địa phương chưa được quan tâm sâu sát, chưa phong phú nên một số người lao động nhận thức chưa đầy đủ về công tác chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm mới; còn có tình trạng hộ vay sử dụng vốn chưa đúng mục đích; mức vay chưa phù hợp với đối tượng và mục đích vay….Ngày 07/11/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  tổ chức hội nghị “Tập huấn chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và quỹ quốc gia về Việc làm” cho các đại biểu là cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước về việc làm, các hội đoàn thể nhận ủy thác nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tại các thành phố, huyện, thị, phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bà Đinh Thị Trúc My- Phó Giám đốc Sở LĐTBXH – Phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu đã được phổ biến các văn bản liên quan đến nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động việc làm, quản lý nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Triển khai các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng CSXH Việt Nam; hướng dẫn trình tự, thủ tục cho vay giải quyết việc làm…

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những tình huống, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn, như việc thực hiện các quy định pháp luật về chương trình vay vốn giải quyết việc làm để phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo thu nhập cho người lao động.

Thiên Lý - Phòng LĐVLTL

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Đánh giá: