Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động

27/10/2022 - 10:34

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022;

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ tổ chức 02 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (nhóm 3) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ:

+ Tại Thị xã Phú Mỹ: từ 26/10 đến 28/10/2022;

+ Tại Thành phố Vũng Tàu: từ 01/11 đến 03/11/2022.

 

 

Thanh tra Sở

 

 

 

 


Đánh giá: