Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Huấn luyện ATVSLĐ cho người phụ trách công tác ATVSLĐ

22/08/2023 - 09:06

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023;

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Công ty Cổ phần LDT tổ chức 02 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người phụ trách công tác ATVSLĐ (nhóm 2) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ:

- Lớp thứ nhất: từ ngày 14/08 đến 19/08/2023 (48 giờ);

- Lớp thứ hai: từ ngày 21/8 đến 26/8/2023 (48 giờ).

Lớp huấn luyện ATVSLĐ giúp người phụ trách công tác ATVSLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ATVSLĐ, trang bị các chính sách pháp luật, nghiệp vụ về công tác ATVSLĐ, từ đó giúp doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả công tác ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động, sản xuất.

Một số hình ảnh:

 

 

 

Hữu Lộc - Sở LĐTBXH Bà Rịa - Vũng Tàu


Đánh giá: