Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2023/NQ-HĐND

23/01/2024 - 14:43

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2023/NQ-HĐND

1. Bìa Tài liệu Hội nghị Tập huấn: /portal/editor/files/01. bia tap huan.pptx

2. Giới thiệu tổng quan về Lao tiềm ẩn: /portal/editor/files/02. Giới thiệu tổng quan về Lao tiềm ẩn.ppt

3. Chẩn đoán, điều trị Lao tiềm ẩn: /portal/editor/files/03. Chẩn đoán, điều trị Lao tiềm ẩn_cập nhật.ppt

4. Quy trình Quản lý LTBI các đối tượng nguy cơ: /portal/editor/files/04. Quy trinh QL LTBI các đối tượng nguy cơ.pptx

5. TST-QTF- chẩn đoán lao tiềm ẩn: /portal/editor/files/05. TST- QTF- chẩn đoán lao tiềm ẩn.pptx

6. Bài Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND: /portal/editor/files/06. Bai NQ 18.pptx

7: Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND: /portal/editor/files/07. 18_2023_NQ-HDND_08122023-signed.pdf

8. Nghị quyết Cai nghiện: /portal/editor/files/08. NQ Cai nghien.doc


Đánh giá: