Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 465 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 24
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1209/SLĐTBXH-DN V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 23/04/2018 23/04/2018
Còn hạn
1142/SLĐTBXH-TTr Ghi phiếu tự kiểm tra thực hiện Pháp luật lao động, BHXH 16/04/2018 16/04/2018
Còn hạn
952/SLĐTBXH-KHTC Triển khai thông tư số 145/2017/TT-BTC và các Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 03/04/2018 03/04/2018
Còn hạn
935/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH.GDQP&AN ngày 14/3/2018 02/04/2018 02/04/2018
Còn hạn
02/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua phương án giao chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể và phân bổ vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng... 29/03/2018 29/03/2018
Còn hạn
34/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công chức chống tra tấn và... 28/03/2018 28/03/2018
Còn hạn
840/SLĐTBXH-VLTL Phối hợp điều tra lao động và tiền lương doanh nghiệp năm 2018 22/03/2018 22/03/2018
Còn hạn
847/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh năm 2018 22/03/2018 22/03/2018
Còn hạn
807/SLĐTBXH-VP Tham mưu xây dựng Tờ trình, Nghị quyết 20/03/2018 20/03/2018
Còn hạn
777/SLĐTBXH-BTXH V/v triển khai hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020 19/03/2018 19/03/2018
Còn hạn
740/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành... 19/03/2018 19/03/2018
Còn hạn
746/SLĐTBXH-KHTC Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 1-2/2018, triển khai thông tư số 122/2014/TT-BTC, Kế hoạch số 11/KH0UBND, triển khai các Nghị định của... 15/03/2018 15/03/2018
Còn hạn
32/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
730/SLĐTBXH-VP Hướng dẫn quy trình đăng ký hồ sơ qua môi trường trực tuyến 14/03/2018 14/03/2018
Còn hạn
28/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/03/2018 13/03/2018
Còn hạn
709/SLĐTBXH-VP V/v thực hiện Quyết định số 2294/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/03/2018 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội 13/03/2018 13/03/2018
Còn hạn
97/KH-SLĐTBXH Kế hoạch phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 09/03/2018 09/03/2018
Còn hạn
95/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 07/03/2018 07/03/2018
Còn hạn
94/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 07/03/2018 07/03/2018
Còn hạn
25/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018 và sơ kết 5 năm giai đoạn 2014-2018 thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh... 07/03/2018 07/03/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 465 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 24