Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 434 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 22
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
452/SLDTBXH-KHTC V/v triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 01/2018, thực hiện Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017, Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày... 09/02/2018 09/02/2018
Còn hạn
310/SLĐTBXH-DN Thực hiện các quy định trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp 26/01/2018 26/01/2018
Còn hạn
251/SLĐTBXH-DN Phối hợp tổ chức chương trình "Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2018" 23/01/2018 23/01/2018
Còn hạn
140/QĐ-UBND QĐ ban hành quy định nội dung thay thế kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 tại quyết... 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
219/SLĐTBXH-DN chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
220/SLĐTBXH-DN Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
04/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/01/2018 01/02/2018
Còn hạn
209/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 và Công văn số 10563/UBND-SNV ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh 18/01/2018 18/01/2018
Còn hạn
210/SLĐTBXH-VP triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu 18/01/2018 18/01/2018
Còn hạn
211/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/01/2018 18/01/2018
Còn hạn
132/SLĐTBXH-DN giới thiệu các chinh sách ưu đãi tín dụng đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa 15/01/2018 15/01/2018
Còn hạn
130/SLĐTBXH-DN triển khai thông tư mới ban hành áp dụng cho đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. 15/01/2018 15/01/2018
Còn hạn
112/SLĐTBXH-DN Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp 12/01/2018 12/01/2018
Còn hạn
76/SLĐTBXH-VLTL sử dụng kết quả điều tra thông tin thị trường lao động năm 2017 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
141/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng... 29/12/2017 29/12/2017
Còn hạn
4163/SLĐTBXH-KHTC Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 năm 2017 và triển kha, thực hiện Quyết định ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -... 28/12/2017 28/12/2017
Còn hạn
3953/SLĐTBXH-VP Thực hiện Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh 11/12/2017 11/12/2017
Còn hạn
59/2017/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
53/2017/NQ-HĐND Phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp... 09/12/2017 09/12/2017
Còn hạn
3912/SLĐTBXH-VP V/v triển khai thực hiện quyết định số 119/QĐ-VP ngày 30/11/2017 của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 08/12/2017 08/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 434 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 22