Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 352 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 18
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3256/SLĐTBXH-DN Triển khai thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH 19/10/2017 19/10/2017
Còn hạn
3163/SLĐTBXH-KHTC Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 8-9/2017 12/10/2017 12/10/2017
Còn hạn
3150/SLĐTBXH-BTXH Triển khai Nghị định 103/2017NĐ-CP của Chính phủ 11/10/2017 11/10/2017
Còn hạn
3156/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh 11/10/2017 11/10/2017
Còn hạn
3127/SLĐTBXH-BTXH Triển khai thực hiện Thông báo số 81/TB-HĐND của HĐND tỉnh và Công văn số 9011/UBND-VP của UBND tỉnh 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
01/VBSHPL Văn bản sinh hoạt pháp luật quý III năm 2017 06/10/2017 06/10/2017
Còn hạn
3010/SLĐTBXH-DN Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017 28/09/2017 29/09/2017
Còn hạn
3011/SLĐTBXH-DN Đăng ký lại con dấu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 28/09/2017 28/09/2017
Còn hạn
2969/SLĐTBXH-VP đề nghị triển khai Thông tư số 31/2017/TT-BCA ngày 13/9/2017 27/09/2017 27/09/2017
Còn hạn
2960/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/09/2017 27/09/2017
Còn hạn
2961/SLĐTBXH-VP Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, và cứu nạn, cứu hộ 27/09/2017 27/09/2017
Còn hạn
9180/UBND-SNV Tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ người trúng tuyển công chức, viên chức. 27/09/2017 27/09/2017
Còn hạn
2962/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ 27/09/2017 27/09/2017
Còn hạn
2963/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 8366/HD-UBND ngày 05/9/2017 về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình 27/09/2017 27/09/2017
Còn hạn
2874/SLĐTBXH-VP lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21/09/2017 21/09/2017
Còn hạn
87/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017) 21/09/2017 21/09/2017
Còn hạn
2799/SLĐTBXH-VP triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an... 14/09/2017 14/09/2017
Còn hạn
164/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện Công tác Cải cách hành chính quý III năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/09/2017 12/09/2017
Còn hạn
02-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng 12/09/2017 12/09/2017
Còn hạn
8663/UBND-SNV tiếp tục tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chấm dứt hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa... 11/09/2017 11/09/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 352 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 18