Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 405 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 21
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3767/SLĐTBXH-BTXH hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" 28/11/2017 28/11/2017
Còn hạn
3701/SLĐTBXH-VP triển khai thực hiện Công văn số 11114/UBND-VP ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh 23/11/2017 23/11/2017
Hết hạn
3702/SLĐTBXH-VP Thực hiện nghiêm nội quy làm việc 23/11/2017 23/11/2017
Hết hạn
3696/SLĐTBXH-BTXH Triển khai Kế hoạch tổ chức thi đua "Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người ngheo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020 23/11/2017 23/11/2017
Còn hạn
3562/SLĐTBXH-KHTC Triển khai Thông tư 23/TT-BTTT ngày 29/09/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 10 năm 2017 và Công văn... 13/11/2017 13/11/2017
Còn hạn
3524/SLĐTBXH-KHTC V/v triển khai thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ tài chính 10/11/2017 10/11/2017
Còn hạn
3454/SLĐTBXH-NCC đề nghị triển khai Thông tư số 242/2017/TT-BQP ngày 05/10/2017 06/11/2017 06/11/2017
Còn hạn
10447/UBND-VP Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ LĐTBXH 27/10/2017 27/10/2017
Còn hạn
3331a/LĐTBXH-KHTC báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động 25/10/2017 25/10/2017
Còn hạn
111-CV/ĐU Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TU ngày 13/10/2017 của Tỉnh ủy BRVT 25/10/2017 25/10/2017
Còn hạn
10322/UBND-VP Giải quyết hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sau ngày 01/7/2017 25/10/2017 25/10/2017
Còn hạn
3256/SLĐTBXH-DN Triển khai thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH 19/10/2017 19/10/2017
Còn hạn
11918/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18/10/2017 18/10/2017
Còn hạn
3225/SLĐTBXH-VP triển khai thực hiện Công văn số 9519/UBND-VP ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17/10/2017 17/10/2017
Còn hạn
2923/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật"... 16/10/2017 16/10/2017
Còn hạn
3198/SLĐTBXH-VLTL Triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 16/10/2017 16/10/2017
Còn hạn
3163/SLĐTBXH-KHTC Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 8-9/2017 12/10/2017 12/10/2017
Còn hạn
3150/SLĐTBXH-BTXH Triển khai Nghị định 103/2017NĐ-CP của Chính phủ 11/10/2017 11/10/2017
Còn hạn
3156/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh 11/10/2017 11/10/2017
Còn hạn
3127/SLĐTBXH-BTXH Triển khai thực hiện Thông báo số 81/TB-HĐND của HĐND tỉnh và Công văn số 9011/UBND-VP của UBND tỉnh 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 405 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 21