Liên kết site Liên kết site
THÔNG TIN ĐẤU THẦU THÔNG TIN ĐẤU THẦU
Web Content Image

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tại Nhà điều dưỡng Người có công với cách mạng năm 2016

Đọc tiếp »
Web Content Image

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tại Nhà điều dưỡng Người có công với cách mạng năm 2016

Đọc tiếp »
Web Content Image

Gói thầu: Cải tạo khu mộ Liệt sỹ (gói thầu số 11), dự án Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Đọc tiếp »
Web Content Image

Gói thầu: Trồng cây xanh, thảm có, PCCC, điện nước và phá dỡ hiện trạng (gói thầu số 9), dự án Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Đọc tiếp »
Web Content Image

Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường, bó vỉa (gói thầu số 10), dự án Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ

Đọc tiếp »