Liên kết site Liên kết site
Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở
Lễ bàn giao trang thiết bị do công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL tài trợ năm 2017 tại các cơ s
07:52 | 09/04/2018 Print   E-mail    

 Thực hiện chương trình công tác xã hội từ thiện năm 2017 nhằm hỗ trợ cho nhóm đối tượng xã hội yếu thế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL đã tài trợ các hoạt động hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại cộng đồng; hỗ trợ mua sắm đồ dùng, thiết bị thể thao, trang thiết bị vui chơi, giải trí và hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng cho đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng kinh phí tài trợ cho các hoạt động này trong năm 2017 là 2 tỷ đồng. 

 

 

          Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có vai trò kết nối doanh nghiệp với các địa phương, đơn vị lựa chọn hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học để xem xét hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ học bổng; đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát nhu cầu thực tế của các cơ sở bảo trợ xã hội nhằm giúp cho hoạt động tại trợ mang tính thiết thực và hiệu quả.  

 

 

Sau khi triển khai kế hoạch và hoàn thành các hoạt động xã hội từ thiện năm 2017, ngày 06/4/2018 Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL tiến hành lễ bàn giao trang thiết bị cho các đơn vị: Trung tâm xã hội, trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn, trung tâm Công tác xã hội, trung tâm Bảo trợ trẻ em Long Hải. Kinh phí tài trợ cho 04 đơn vị trong năm 2017 là 500 triệu đồng. 

 

 

(Cánh - BTXH)