VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ
Web Content Image

Ngày 12/01/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 112/SLĐTBXH-DN về việc thực hiện Văn bản số 3268/TCGDNN-PCTT ngày 30/11/2017 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai hướng dẫn Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Luật giáo dục nghề nghiệp

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai công văn về việc hướng dẫn xác định đối tượng tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai công văn về việc chia sẻ dữ liệu tuyển sinh và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng

Đọc tiếp »