VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ
Web Content Image

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS

Đọc tiếp »
Web Content Image

  Công văn số 1625/QLLĐNN-NBCAĐNA ngày 03/10/2016 tải tại đây

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về việc tổ chức kỳ thi trong ngành ngư nghiệp năm 2016 cho người lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc...

Đọc tiếp »