THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Web Content Image

Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn tại tỉnh Bà Rị

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới   và Công văn chỉ đạo số 9533/UBND-VP...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đọc tiếp »