Văn bản chỉ đạo của Sở Văn bản chỉ đạo của Sở
Triển khai các thông tư mới ban hành
09:34 | 07/03/2018 Print   E-mail    

Ngày 05/03/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 584/SLĐTBXH-DN về việc triển khai Thông tư mới ban hành. Xem chi tiết văn bản đính kèm.