Thông báo Thông báo
Triển khai công văn về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
11:24 | 23/01/2018 Print   E-mail    

Ngày 23/01/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 251/SLĐTBXH-DN về việc thực hiện Chỉ đạo của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tại Văn bản số 56/TCGDNN-VP ngày 09/01/2018 về việc phối hợp tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2018”. Xem chi tiết văn bản đính kèm.