Thông báo Thông báo
Triển khai công văn về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
02:45 | 12/01/2018 Print   E-mail    

Ngày 12/01/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 112/SLĐTBXH-DN về việc thực hiện Văn bản số 3268/TCGDNN-PCTT ngày 30/11/2017 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Xem chi tiết văn bản đính kèm