Văn bản chỉ đạo của Sở Văn bản chỉ đạo của Sở
Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện
03:01 | 12/09/2017 Print   E-mail    

Ngày 04/04/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Xem chi tiết văn bản đính kèm.