Văn bản chỉ đạo của Sở Văn bản chỉ đạo của Sở
Triển khai công văn về việc hướng dẫn xác định đối tượng tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao
03:51 | 23/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 8/8/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 2287/SLĐTBXH-DN về việc hướng dẫn xác định đối tượng tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Xem chi tiết văn bản đính kèm.