Văn bản chỉ đạo của Sở Văn bản chỉ đạo của Sở
Triển khai công văn về việc triển khai Quyết định về việc đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH
03:38 | 23/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 22/8/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 2471/SLĐTBXH-DN về việc đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Xem chi tiết văn bản đính kèm.