LỊCH LÀM VIỆC LỊCH LÀM VIỆC
Lịch tuần 50 - 2017
04:45 | 11/12/2017 Print   E-mail    

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 12/11/2017 đến 15/12/2017)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 11/12/2017

Sáng

7 giờ 20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

Tham gia lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (11 – 15/12)

Trường Chính trị

Đ/c Thu, CVP

Đ/c Triều, TP.DN

Tham gia Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năm 2018 của các địa phương (11 – 13/12)

BCĐ thực hiện CT MTQG XD NTM tỉnh

P.VLTL

Tham gia khóa đào tạo an toàn an ninh thông tin, tại Trung tâm Công nghệ thông tin (11 – 15/12)

Sở TTTT

Đ/c Quân, Văn phòng

Chiều

14 giờ dự Họp về việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, tại Sở Tài chính

Sở Tài chính

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.KHTC

14 giờ dự Họp Triển khai kế hoạch di dời trẻ em tại Tịnh xá Ngọc Tuyền, tại UBND huyện Tân Thành

UBND huyện Tân Thành

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Ba

12/12/2017

 Sáng

Làm việc với Bộ LĐTBXH về kinh phí năm 2018, tại Hà Nội

Bộ LĐTBXH

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.KHTC

8 giờ Làm việc với UBND huyện Tân Thành nghe báo cáo tình hình năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, tại UBND huyện Tân Thành

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 Họp Hội cựu chiến binh Sở, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Thành viên hội CCB

Tham gia Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năm 2018 của huyện Châu Đức

BCĐ thực hiện CT MTQG XD NTM tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Chiều

 

 

 

Thứ Tư

13/12/2017

Sáng

8 giờ Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyển tham gia tham gia Bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ QT, tại QK7

Bộ Tư lệnh QK7

P.NCC

8 giờ 30 dự Hội thảo “Cải cách chính sách tiền lương, kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”, tại Hà Nội

Bộ Nội vụ

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

09 giờ 30 Nghe báo cáo việc hóa giá nhà của ông Nguyễn Minh Cường, tại UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

8 giờ Dự lễ ra mắt đội thi công sửa chữa điện nóng, tại Vũng Tàu

EVNSPC

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động , tại phòng Tiếp công dân

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 14/12/2017

 Sáng

Làm việc với UBND huyện Côn Đảo và thăm tặng quà NCC tại huyện Côn Đảo (14 – 15/12)

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội thảo chia sẻ phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp giấy xác nhận khuyết tật và quản lý ca đối với người khuyết tật, nạn nhân bom mìn, tại Khánh Hòa

Cục Bảo trợ xã hội

P.BTXH

8 giờ Đi xác minh thân nhân liệt sĩ, tại TP.Bà Rịa

 

P.Thanh tra

P.NCC

đi Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để hướng dẫn và giám sát việc lấy mẫu phẩm giám định AND xác định hài cốt liệt sĩ.

Đ/c Hà, PTP.NCC

PNCC

Tham dự họp tập kinh nghiệm các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng

BCĐ thực hiện CT MTTQG tỉnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 15/12/2017

 Sáng

8 giờ dự Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh BRVT năm 2017, tại TT HCCT tỉnh

BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH

P.BTXH

7 giờ 30 dự Đại hội Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục tỉnh BRVT lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022, tại HT Thành ủy Vũng Tàu

Hội TLGD tỉnh

P. Dạy nghề

Chiều

13 giờ 30 Trực tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

14 giờ Tổ chức trao học bổng bảo trợ dài hạn của Qũy Bảo trợ trẻ em cho 05 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trâm, TP.BVCSTE-BĐG

P.BVCSTE-BĐG

Thứ Bảy 16/12/2017

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 17/12/2017

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
MAI VĂN THU