LỊCH LÀM VIỆC LỊCH LÀM VIỆC
Lịch tuần 06 - 2018
04:45 | 05/02/2018 Print   E-mail    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 05/02/2018

Sáng

7 giờ 20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

9 giờ Công bố biên bản điều tra tai nạn giao thông liên quan đến lao động tại Phòng Tiếp dân

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

9 giờ Họp chi ủy Cơ quan Sở, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Bí thư chi bộ

Chi ủy viên

 

Chiều

Điều tra tai nạn lao động tại Vũng Tàu

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

14 giờ Họp thống nhất giá bán cho nhà đầu tư chiến lược của công ty Busadco, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở KH&ĐT

Đ/c Việt, TP.VLTL

14 giờ Họp Chi bộ Cơ quan Sở, tại Hội trường Sở

Đ/c Hồng, Bí thư chi bộ

Đảng viên

 

Thứ Ba

06/02/2018

 Sáng

8 giờ Đi Thăm và chúc tết các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện chinh sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số năm 2017, tại HT C TT HCCT tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Đi Thăm tặng quà Tết Nguyên Đán cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.BVCSTE-BĐG

8 giờ Họp Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh tại Liên đoàn lao động tỉnh

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Hùng, Chủ tịch CĐCS

10 giờ tiếp đoàn chính quyền Izumiotsu đến thăm tỉnh BRVT, tại Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT

Đ/c Triều, TP.DN

Chiều

13 giờ 30 Thăm tặng quà đoàn viên khó khăn của Công đoàn cơ sở Sở Lao động-TBXH

Đ/c Hùng, Chủ tịch CĐ

 

14 giờ dự Hội nghị BCH mở rộng nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tổng kết chương trình công tác Hội CTĐ VN tỉnh năm 2017, định hướng năm 2018, tại Vũng Tàu

Hội CTĐ VN tỉnh BRVT

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự lễ tổng kết năm 2017 và Hội nghị công chức viên chức, người lao động năm 2018 của CS TV&ĐTNMT

CS TV&ĐTNMT

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Văn phòng

14 giờ Họp các cơ sở đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ về việc thống nhất nội dung chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Triều, TP.DN

P.DN

15 giờ dự Họp thảo luận về việc thuê kho của công ty TNHH Vinh Nhơn, tại Sở Tài chính

Sở Tài chính

P.VLTL

16 giờ dự Chương trình giao lưu văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân 2018, tại TT Xã hội

TTXH

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Tư

07/02/2018

Sáng

8 giờ dự Chợ Tết Quê Hương Tình Người tại TT VH tp Vũng Tàu

Ban Từ Thiện Xã Hội

P.BTXH

8 giờ 30 dự Hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2018 trên địa bàn tp.Bà Rịa, tại HT HĐND và UBND tp Bà Rịa

UBND tp Bà Rịa

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Thẩm định kinh phí đào tạo nghề bàn buồng của huyện Đất Đỏ cho lao động nông thôn, tại phòng Họp Sở

Đ/c Triều, TP.DN

P.DN

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 08/02/2018

 Sáng

Tham gia đoàn trao quà trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ và thăm Doanh nghiệp nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

LĐLĐ

Đ/c Dương, P.CSATLĐ

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 09/02/2018

 Sáng

Đi kiểm tra công tác chuẩn bị tết Nguyên đán Mậu Tuất tại các đơn vị trực thuộc Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

CC.PCTNXH

 

 

 

 

 

 

Chiều

13 giờ 30 Trực tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

Thứ Bảy 10/02/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 11/02/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
MAI VĂN THU