LỊCH LÀM VIỆC LỊCH LÀM VIỆC
Lịch tuần 42 - 2017
01:45 | 16/10/2017 Print   E-mail    

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 16/10/2017

Sáng

7 giờ 20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ Họp giao ban tại Phòng Họp Sở.

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Trưởng, phó phòng

CC/PCTNXH

8 giờ dự Hội thảo tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tại TP.HCM.

Bộ LĐTBXH

Đ/c Ngà, PTP.BVCSTE-BĐG

8 giờ Điều tra làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn chết người của các công ty, tại Phòng Tiếp dân.

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

10 giờ Họp Chi ủy tại phòng Họp Sở.

Đ/c Hồng, Bí thư Chi bộ

Chi ủy viên

Tham dự lớp cao cấp chính trị, tại Trường Chính trị (16-20/10).

Trường Chính trị

Theo ds được cử đi học

Chiều

14 giờ dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017, tại UBND tỉnh.

UBND tỉnh

P.BTXH

14 giờ Họp Chi bộ cơ quan Sở, tại Hội trường Sở.

Đ/c Hồng, Bí thư Chi bộ

Đảng viên cơ quan Sở

14 giờ Họp thống nhất đề xuất kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân sinh sống tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đến hết năm 2017, tại Phòng Họp Sở.

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Thứ Ba

17/10/2017

 Sáng

8 giờ Hội thi “Chúng tôi là cán bộ nữ công” năm 2017, tại HT A TT HCCT tỉnh.

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 và trao Huân chương, bằng khen tại Cục chính trị QK7.

BTLQK 7

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ Tham gia tập huấn tranh chấp lao động tập thể cho các DN trong KCN

BQL các KCN

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

8 giờ Đi kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách giảm nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh (17-19/10).

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ đi Kiểm tra các dự án vay vốn giải quyết việc làm đợt 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh (17-20/10).

Đ/c Việt, TP.VLTL

P.VLTL

Chiều

 

 

 

Thứ Tư

18/10/2017

Sáng

8 giờ dự Hội nghị giao ban công tác điều trị nghiện ma túy tại các Điểm tư vấn, tại Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

CC.PCTNXH

8 giờ 30 Làm việc với đoàn giám sát về công tác thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ và các khoản huy động sự đóng góp của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh, tại HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

08 giờ 30 Làm việc với thành phố Vũng Tàu về tình hình KTXH 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017 và KH năm 2018, tại Vũng Tàu.

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Hội thảo góp ý Dự thảo Dự án phát triển nghề truyền thống rượu Hòa Long và bánh hỏi An Nhứt tỉnh BRVT, tại Sở NN&PTNT.

Sở NN&PTNT

P.DN

8 giờ Phối hợp Tổ chức lớp tuyền truyền, phổ biến PLLĐ cho các DN trong KCN (18, 19/10).

BQL các KCN

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

Chiều

14 giờ Điều tra làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn chết người của các công ty, tại Phòng Họp Sở.

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

14 giờ Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm về phần mềm cơ sở dữ liệu cung – cầu lao động, tại Phòng Họp Sở.

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.KHTC, VLTL

TT.DVVL

Thứ Năm 19/10/2017

 Sáng

8 giờ dự Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tại VCCI Vũng Tàu

VCCI Vũng Tàu

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (Khóa XII), tại HT B TT HCCT tỉnh.

Tỉnh ủy

Lãnh đạo Sở

9 giờ dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tại HT B TT HCCT tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC, đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doạnh trên địa bàn tỉnh BRVT, tại HT B TT HCCT tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

8 giờ dự Hội nghị tập huấn quy trình quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và cấp mã số BHXH, tại HT A TT HCCT tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh

P.CSATLĐ

8 giờ 30 tham dự Hội nghị tập huấn pháp luật lao động, tại KCN Phú Mỹ 1.

BQL các KCN

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 20/10/2017

 Sáng

8 giờ 30 Họp mặt và giao lưu Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp tiêu biểu, tại HT B TT HCCT tỉnh.

Hội LHPN tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ Mười, tại HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

Chiều

13 giờ 30 Trực tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

Thứ Bảy 21/10/2017

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ.

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 22/10/2017

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ.

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
MAI VĂN THU