LỊCH LÀM VIỆC LỊCH LÀM VIỆC
Lịch tuần 16 - 2018
09:59 | 18/04/2018 Print   E-mail    


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 16/04/2018 đến 20/04/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 16/04/2018

Sáng

7 giờ 20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

Tham dự lớp Cao cấp Chính trị tại Trường Chính trị (16-20/4)

Trường Chính trị

Đ/c Điểu, Chánh TTra

Tham dự lớp nâng cao về phân tích mã độc, tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ

Sở KH&CN

Đ/c Quân, VP

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Làm việc đoàn Thanh tra Bộ LĐTBXH thanh tra về chính sách trợ giúp xã hội tại Hội trường Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ 30 dự Họp thống nhất các nội dung của Dự thảo Điều lệ của các doanh nghiệp, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở KH&ĐT

P.VLTL

Chiều

14 giờ Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh BTVT năm 2018 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật –Công nghệ BRVT - VT

Đ/c Triều, TP.DN

P.DN

Thứ Ba

17/04/2018

 Sáng

8 giờ Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh BRVT năm 2018 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật –Công nghệ BRVT – Vũng Tàu (17,18/4)

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Theo thư mời

8 giờ 30 dự Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo thông qua dự thảo Kết quả thanh tra Công ty Cổ phần đóng tàu và Dịch vụ đầu khí Vũng Tàu, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.Thanh tra

8 giờ 30 dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, tại HT C TT HCCT tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Lớp tập huấn về cơ chế tự chủ và Thông tư 137/2017/TT-BTC tại HT TT HCCT tỉnh

Sở Tài chính

Theo thư mời

8 giờ 30 dự Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định TTP và các Hiệp định thương mại tự do khác”, tại Sở Công thương

Sở Công thương

P.CSATLĐ

Thanh tra việc thực hiện chính sách BTXH, BVCSTE trên địa bàn tỉnh (17-18/4)

Đ/c Hà, Phó Chánh TTra

P.Thanh tra

P.BTXH

P.BVCSTE-BĐG

Tham gia Thanh tra Bộ LĐTBXH thanh tra về chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh (17-20/4)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Kiểm tra tình hình vay vốn giải quyết việc làm của các dự án trên địa bàn tỉnh (17,18,20/4)

Đ/c Viêt, TP.VLTL

P.VLTL

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh (17 -20/4)

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

P.VLTL

Chiều

13 giờ 30 Tuyên truyền pháp luật lao động, tại Hội trường TTHC tỉnh

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

 

Thứ Tư

18/04/2018

Sáng

7 giờ 30 dự Tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn QK7, tại HT QK7

BTL QK7

P.NCC

7 giờ 30 Tham gia đoàn thăm tặng quà cho người khuyết tật tại các huyện và cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ Tập huấn Đề án chăm sóc trẻ em có HCĐB, tại HT B TT HCCT tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.BVCSTE-BĐG

Chiều

13 giờ 30 Tuyên truyền Tháng ATVSLĐ tại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển PVD

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

 

14 giờ dự Họp Tổ thẩm định Đề án tinh giản biên chế tỉnh BRVT, đợt 1/2018, tại Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Văn phòng

14 giờ 30 dự Họp thống nhất các nội dung và kinh phí thực hiện kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh BRVT năm 2018, tai Sở Tài chính

Sở Tài chính

Đ/c Ngà, P.BVCSTE-BĐG

Thứ Năm 19/04/2018

 Sáng

8 giờ dự Tập huấn triển khai chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc, tại tp.HCM

Cục ATLĐ

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

Dự tập huấn cơ sở dữ liệu về trẻ em năm 2018, tại tp Cần Thơ (19-20/4)

Cục Trẻ em

P.BVCSTE-BĐG

8 giờ dự Hội thảo Công tác quản lý An toàn và Bảo trì công trình xây dựng, tại tp.HCM

Cục Giám định NN về CLCTXD

P.KHTC

8 giờ 30 Làm việc với Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh về kế hoạch liên tịch phối hợp tuyên truyền bảo vệ chăm sóc trẻ em, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.BVCSTE-BĐG

Chiều

14 giờ dự buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về Đền án “Quản lý và sử dụng đội ngũ tri thức tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Sáu 20/04/2018

 Sáng

7 giờ 30 Xét duyệt quyết toán Ngân sách trung ương năm 2017, tại Phòng LĐTBXH tp Vũng Tàu

P.KHTC

 

8 giờ dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong Quý I/2018 , tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh ủy

Lãnh đạo Sở

Dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư về sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Bộ LĐTBXH

Lãnh đạo Sở

P.NCC

P.KHTC

Chiều

13 giờ 30 Trực tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

 

 

 

Thứ Bảy 21/04/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 22/04/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
MAI VĂN THU